211 23 43 342 (Δευ.-Πα. 10-18)

Πότε μπορώ να παραγγείλω τη λάμπα χωρίς τη μονάδα;

Λόγω του υψηλότερου κόστους της λάμπας με μονάδα καποιοί πελάτες προτιμούν τη λάμπα χωρίς τη μονάδα, δηλαδή ξεχωριστό λαμπτήρα κενού, για την αντικατάσταση του καμένου λαμπτήρα κενού στην αυθεντική μονάδα της λάμπας. Αυτή η εργασία δεν είναι πάντα εύκολη. Η αποσυναρμολόγηση και η επασυναρμολόγηση της μονάδας της λάμπας μπορεί να είναι αρκετά απαιτητική και ο χειρισμός του νέου λαμπτήρα κενού είναι απαραίτητο να γίνεται φορώντας γάντια. Επιπλέον, μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν περιπλοκές, για παράδειγμα εάν τα φις είναι σταθερά συνδεδεμένα με τον λαμπτήρα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα συνδέσετε στον καινούργιο λαμπτήρα. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε την αγορά λάμπα χωρίς μονάδα κυρίως σε μηχανικούς, επισκευαστές και τεχνικούς, και όχι σε απλούς οικιακούς χρήστες.

Γιατί να λύσετε τη μονάδα της λάμπας πριν από την παραγγελία;

Πριν την παραγγελία της λάμπας χωρίς μονάδα συνιστούμε την αποσυναρμολόγηση της αυθεντικής μονάδας της λάμπας σας για δύο λόγους:
  1. Δείτε πόσο απαιτητική είναι η αντικατάσταση του λαμπτήρα κενού στη μονάδα – δοκιμάστε αν μπορείτε όχι μόνο να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα, αλλά και στη συνέχεια να την επανασυναρμολογήσετε σωστά. Ταυτόχρονα επιβεβαιώστε εάν κάποιο από τα φις του λαμπτήρα κενού δεν είναι σταθερά συνδεδεμένο. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο και λείπει η βίδα, με την οποία θα ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να κόψετε το συνδεδεμένο καλώδιο. Στη συνέχεια, συνδέστε το φις στον καινούργιο λαμπτήρα κενόυ είτε με τη βοήθεια eye connector (αν στον λαμπτήρα κενού υπάρχουν έτοιμα σημεία σύνδεσης ), ή χρησιμοποιώντας κόμβους καλωδίων – κοιλότητες εάν στο νέο λαμπτήρα τα καλώδια είναι επίσης σταθερά συνδεδεμένα.
  2. Κατά την αποσυναρμολόγηση της παλιάς μονάδας δείτε, επίσης, εάν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και αν είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ξανα. Θα πρέπει να ελέγξετε εάν η μονάδα εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια φθοράς, για παράδειγμα:
    • εάν έχει οξειδωμένα φις,
    • εάν έχει λιώσει σε κάποιο σημείο,
    • εάν η λάμπα συγκρατείται σταθερά εντός της μονάδας,
    • εάν υπάρχει συσσώρευση σκόνης, που λόγω δύσκολης προσέγγισης δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθεί.
Εάν η μονάδα έχει φθαρεί, παραγγείλετε οπωσδήποτε μια νέα λάμπα με μονάδα. Εάν έχετε ακόμα αμφιβολίες για το αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αντικατάσταση μόνο της λάμπας, παραγγείλετε καλύτερα μια λάμπα με μονάδα. Είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά θα εξοικονομήσετε πολύ χρόνο και θα γλιτώσετε από νεύρα.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε για τις λάμπες όλα τα απαραίτητα, αρκεί να επιλέξετε τη σωστή

Ταχύς οδηγός
λαμπών

Βρές την λάμπα με 2 κλικ

Λάμπες για προβολείς

Λάμπες για τηλεοράσεις