211 23 43 342 (Δευ.-Πα. 10-18)

Οδηγίες για την αντικατάσταση της λάμπας στον προβολέα

Η αντικατάσταση της λάμπας με μονάδα στον προβολέα ή στην τηλεόραση προβολής είναι μια πολύ απλή εργασία. Γι' αυτό σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες, ώτε να μην παραλείψετε κάποιο σημαντικό βήμα. Η διαδικασία για την αντικατάσταση της λάμπας χωρίς μονάδα είναι πιο περίπλοκη. Όπως θα δείτε παρακάτω, το πόσο πιο περίπλοκη είναι εξαρτάται από τις περιστάσεις. Η διαδικασία της αντικατάστασης είναι εντελώς η ίδια είτε πρόκειται για τις αυθεντικές, ή τις μη αυθεντικές ή τις συμβατές λάμπες.

Κατά την αντικατάσταση μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Εάν έχετε στη διάθεσή σας το εγχειρίδιο της συσκευή σας, θα πρέπει να περιγράφεται σε αυτό η ακριβής διαδικασία για τον προβολέα ή την τηλεόρασή σας και θα ήταν καλύτερα να την ακολουθήσετε. Για κάποιες αυθεντικές λάμπες με μονάδα περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες από τον κατασκευαστή.

Για το πώς να προχωρήσετε κατά την αντικατάσταση της λάμπας μπορείτε επίσης να εμπνευστείτε από τα βίντεο επίδειξης αντικατάστασης της λάμπας μερικών επιλεγμένων προβολέων, καθώς επίσης και από την επιδείξη αντικατάστασης μόνο του λαμπτήρα κενού χωρίς τη μονάδα.

Διαδικασία αντικατάστασης της λάμπας με μονάδα

 1. Εάν μόλις χρησιμοποιούσατε τη συσκευή σας, αφήστε την λάμπα εντός της για αρκετό χρόνο ώστε να κρυώσει. Η θερμή λάμπα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή σοβαρά εγκαύματα.
 2. Μετά αποσυνδέστε τον προβολέα / την τηλεόραση από το ηλεκτρικό δίκτυο.
 3. Βρείτε το κάλυμμα της λάμπας στον προβολέα, ξεβιδώστε τις βίδες που τη συγκρατούν και αφαιρέστε την.
 4. Με κατάλληλο κατσαβίδι ξεβιδώστε τις βίδες που ασφαλίζουν τη μονάδα της λάμπας – δεν είναι πάντα απαραίτητο να ξεβιδώσετε όλες τις υπάρχουσες βίδες, αρκεί να ξεβιδώσετε μόνο εκείνες με τις οποίες η μονάδα της λάμπας συγκρατείται στον προβολέα.
 5. Απελευθέρωσετε την (συνήθως μέταλλική) λαβή της μονάδας της λάμπας.
 6. Κρατήστε σταθερά τον προβολέα και τραβήξτε προσεκτικά τη μονάδα της λάμπας από τη λαβή. Εάν η μονάδα συγκρατείται στο θάλαμο πάρα πολύ σταθερά, μπορείτε να την τραβήξετε χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι ως μοχλό.
 7. Ετοιμάστε τη νέα μονάδα της λάμπας. Εάν έχετε αγοράσει μόνο τον λαμπτήρα κενού χωρίς τη μονάδα, πρέπει να τον τοποθετήσετε στην υπάρχουσα μονάδα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες . Έπειτα δείτε και πάλι τις οδηγίες.
 8. Σκουπίστε με καθαρό ύφασμα το εμπρόσθιο γυαλί που καλύπτει τη μονάδα της λάμπας, ενδεχομένως και το εσωτερικό ανακλαστικό τμήμα της λάμπας, αν δεν καλύπτεται.
 9. Τοποθετήστε την στον προβολέα έτσι ακριβώς, όπως ήταν αρχικά τοποθετημένη η μονάδα της λάμπας.
 10. Επιστρέψτε τη λαβή στην αρχική της θέση και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.
 11. Σφίξτε τις βίδες που συγκρρατούν τη μονάδα της λάμπας.
 12. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μονάδας της λάμπας και ασφαλίστε το. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε τον προβολέα χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει και ασφαλίσει το κάλυμμα της λάμπας. Οι περισσότεροι προβολείς σε αυτή την κατάσταση δεν εκκινούν!
 13. Μηδενίστε τον μετρητή ώρων λειτουργίας της λάμπας. Αυτό είναι επίσης ένα απαραίτητο βήμα. Για το πώς ακριβώς γίνεται αυτό στη συσκευή σας, δείτε το εγχειρίδιο του προβολέα ή το άρθρο για τον μηδενισμό του μετρητή στις συμβουλές μας.
 14. Συνδέστε τη συσκευή και πάλι στο δίκτυο. Είναι τώρα έτοιμη προς χρήση.

Διαδικασία αντικατάστασης του λαμπτήα κενού σε παλιά μονάδα

Ποτέ μην αγγίζετε τον καινούργιο λαμπτήρα κενού με γυμνά χέρια. Για να τον πιάσετε, χρησιμοποιήστε πλαστικά γάντια ή ύφασμα. Η λιπαρότητα από τα χέρια, που προσκολλάται στον λαμπτήρα κενού, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξή του κατά τη λειτουργία του προβολέα.

 1. Αποσυναρμολογήστε την υπάρχουσα μονάδα της λάμπας, για να είναι δυνατή η αφαίρεση του παλαιού λαμπτήρα κενού. Απομακρύνετε όλη τη σκόνη και τη βρομιά.
 2. Δείτε κάλα και απομνημονεύστε τον τρόπο σύνδεσης των φις στον παλαιό λαμπτήρα κενού. Συνιστούμε να φωτογραφίσετε τον τρόπο σύνδεσης των καλωδίων τροφοδοσίας με ρεύμα πριν την αποσύνδεσή τους από την παλιά λάμπα.
 3. Κοιτάξτε την καινούργια λάμπα και ευθυγραμμίστε την με την παλαιά. Μπορεί να διαφέρει στον τρόπο σύνδεσης των καλώδιων τροφοδοσίας με ρεύμα.
 4. Αποσυνδέστε τα φις των καλωδίων τροφοδοσίας με ρεύμα από τον παλαιό λαμπτήρα κενού. Εάν κάποιο από τα καλώδια τροφοδοσίας της παλαιάς λάμπας είναι σταθερά συνδεδεμένο στον λαμπτήρα κενού - δεν γίνεται να το απελευθερώσετε με κατσαβίδι ή τραβώντας το προς τα έξω, πρέπει να το κόψετε όσο πιο κοντά προς τον λαμπτήρα κενού.
 5. Απελευθερώστε τον παλαιό λαμπτήρα κενού και τοποθετήστε στη θέση του τον καινούργιο λαμπτήρα κενόυ.
 6. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στον λαμπτήρα. Εάν έπρεπε να κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το στον καινούργιο λάμπτηρα κενού με έναν από τους δύο τρόπους:
  • Εάν ο καινούργιος λαμπτήρας κενού έχει για το συγκεκριμένο καλώδιο έτοιμο σημείο στήριξης για το βίδωμα του μεταλλικού κρίκου, τότε στην άκρη του φις συνδέστε το ηλεκτρολογικό μεταλλικό κρίκο και βιδώστε το στο σημείο στήριξης με κατάλληλη βίδα. Βλ. Σχήματα 1-4. Τον μεταλλικό κρίκο θα σας το στείλουμε ύστερα από αίτημά σας μαζί με την λάμπα.

  • Αν τα καλώδια της καινούργιας λάμπας είναι σταθερά συνδεδεμένα στην λάμπα, πρέπει να τα κόψετε και να συνδέσετε το υπόλοιπο του καλωδίου με ένα θερμοσυστελλόμενο πλαστικό.
 7. Συναρμολογήστε τη μονάδα της λάμπας και γυρίστε στις προηγούμενες οδηγίες.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε για τις λάμπες όλα τα απαραίτητα, αρκεί να επιλέξετε τη σωστή

Ταχύς οδηγός
λαμπών

Βρές την λάμπα με 2 κλικ

Λάμπες για προβολείς

Λάμπες για τηλεοράσεις