211 23 43 342 (Δευ.-Πα. 9-17)

Πώς να μηδενίσετε τον μετρητή του χρόνου λειτουργίας της λάμπας στον προβολέα;

Στους περισσότερους προβολείς είναι απαραίτητo, μετά την αντικατάσταση της λάμπας, να μηδενίσετε τον μετρητή του χρόνου λειτουργίας της λάμπας. Εάν δεν μηδενίσετε τον μετρητή, ο προβολέας θα ανακοινώνει πρόωρα την ενεργοποίηση καινούργιας λάμπας, ή θα αρνείται να την ενεργοποιήσει. Θα βρείτε τη διαδικασία μηδενισμού του μετρητή της λάμπας στο εγχειρίδιο του προβολέα σας, ή μπορείτε να εμπνευστείτε από τις παρακάτω διαδικασίες.

Μη μηδενίζετε ποτέ τον μετρητή πριν την αντικατάσταση της λάμπας. Όταν αρχίσει ο προβολέας να ανακοινώνει την επικείμενη λήξη της ζωής της λάμπας, ακόμα και αν η παλιά σας λάμπα φωτίζει καλά, σας συνιστούμε να παραγγείλετε αμέσως μια νέα λάμπα. Μόλις παραλάβετε την καινούργια λάμπα, εγκαταστήστε την αμέσως και κρατήστε την παλιά λάμπα ως ρεζέρβα ασφαλείας και διάγνωσης. Η υπέρβαση της διάρκεια ζωής της λάμπας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο έκρηξής της, τον οποία είναι πάντα καλύτερα να τον αποφεύγετε.

Η διαδικασία συνήθως διαφέρει τόσο μεταξύ των κατασκευαστών προβολέων, όσο και μεταξύ των σειρών των μοντέλων. Δίνουμε μερικά παραδείγματα για έμπνευση:

 • 3M, Dukane, Elmo, Viewsonic
  1. Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για την ανάκληση του μενού.
  2. Μόλις εμφανιστεί η επιλογή "EASY MENU", με τη βοήθεια του πλήκτρου "ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ "/ "ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ" επιλέξτε από το "Go To Advanced Menu ..." και πατήστε το πλήκτρο “ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ”.
  3. Με τη βοήθεια των βελών “επάνω“ και “κάτω“ επιλέξτε στην αριστερή στήλη το "OPTION" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο “ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ”.
  4. Με τη βοήθεια των βελών "επάνω" και "κάτω“ επιλέξτε το στοιχείο “LAMP TIME“ από το "OPTION" (ή"ADVANCED") και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "RESET" ή το πλήκτρο " ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ".
  5. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου. Επιλέξτε "RESET" με τη βοήθεια του πλήκτρου "ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ".
 • ASK, Infocus, Proxima
  • Τρόπος 1:
   1. Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
   2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης ("Vol-") και στη συνέχεια το πλήκτρο αύξησης της έντασης ("Vol+") για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
   3. Η φωτεινή ένδειξη θα πρέπει να έχει πράσινο χρώμα.
  • Τρόπος 2:
   1. Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
   2. Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για την ανάκληση του μενού.
   3. Επιλέξτε το "About" (ή "Info").
   4. Επιλέξτε "Reset Lamp Timer" και επιβεβαιώστε την επαναφορά του μετρητή.
 • Acer σειρά P/H/XD/X
  1. Πατήστε το πλήκτρο "MENU“ στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου του προβολέα.
  2. Με τη βοήθεια των βελών "επάνω" και "κάτω" επιλέξτε το στοιχείο “Advanced setup”
  3. Με τη βοήθεια των βελών "επάνω" και "κάτω" και επιλέξτε "Reset lamp hours"
  4. Πατήστε το πλήκτρο ">" και επιλέξτε “Ναι" για την επαναφορά του μετρητή της λάμπας στο μηδέν.
  5. Πατώντας το πλήκτρο "MENU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου θα επιστρέψετε στο κύριο μενού.
  6. Εάν θέλετε να κλείσετε το μενού OSD, πατήστε το πλήκτρο "MENU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου. Το μενού OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα αποθηκεύσει τις νέες ρυθμίσεις.
 • BenQ MP610
  1. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο “Exit” στον πίνακα ελέγχου του προβολέα για 5 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί ο μετρητής της λάμπας.
  2. Πατήστε στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο το πλήκτρο “Auto” για να μηδενίσετε τον μετρητή.
  3. Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα αδράνειας, η επιλογή OSD εξαφανίζεται.
 • BenQ MP777/MP776
  1. Μετά την εμφάνιση του λογοτύπου εκκίνησης ανακαλέστε το μενού στην επιφάνεια προβολής (OSD).
  2. Πηγαίνετε στο "SYSTEM SETUP": "Advanced" > "Lamp Settings".
  3. Πατήστε το πλήκτρο "MODE"/"ENTER" ("ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"/"ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ").
  4. Εμφανίζεται το παράθυρο "Lamp Settings ". Επιλέξτε "Reset" και πατήστε το πλήκτρο "MODE"/"ENTER".
  5. Εμφανίζεται μια προειδοποίηση για το αν θέλετε να μηδενίσετε τον μετρητή της λάμπας.
  6. Επιλέξτε το στοιχείο "Reset" και πατήστε το πλήκτρο "MODE"/"ENTER" ("ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "/" ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ").
  7. Ο μετρητής της λάμπας θα τεθεί στο "0".
 • BenQ PB6100/PB6110/PB6200/PB6210
  1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Exit" στον πίνακα ελέγχου του προβολέα για 5 δευτερόλεπτα για την έναρξη του μετρητή της λάμπας.
  2. Μόλις εμφανιστεί το μενού OSD, πιέστε το πλήκτρο "MENU" για να επαναφέρετε τον μετρητή ή πατήστε "Exit" για ακύρωση.
  3. Πατήστε το πλήκτρο < ή > για τον μηδενισμό του χρόνου λειτουργίας της λάμπας ή πατήστε το πλήκτρο "Exit" για έξοδο από το μενού.
  4. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "LAMP HOUR RESET OK“. Πατώντας το πλήκτρο "Exit" θα βγείτε απο το μενού.
 • Boxlight, Canon, Christie, Eiki
  1. Ενεργοποιήστε τον προβολέα και πατήστε το πλήκτρο "MENU". Θα εμφανίστεί το "ON-SCREEN MENU".
  2. Με το πλήκτρο "POINT LEFT/RIGHT" μετακινήστε το κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο του μενού "SETTING".
  3. Επιλέξτε "POINT DOWN". Το κόκκινο πλαίσιο θα μετακινηθεί στο στοιχείο "Lamp counter reset" και πατήστε το πλήκτρο "SET".
  4. Εμφανίζεται το μήνυμα "Lamp replace counter Reset?".
  5. Μετακινήστε το κόκκινο βέλος στο πλήκτρο "Yes" και "SET".
  6. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που ζητά την επιβεβαίωση της επιλογής. Πατώντας το πλήκτρο "Yes" θα μηδενίσετε τον μετρητή της λάμπας.
  7. Μετά την επαναφορά της λάμπας η ένδειξη "LAMP REPLACE" θα σταματίσει να ανάβει.
 • Epson
  1. Πιέστε "Menu" για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις του προβολέα και επιλέξτε "Reset"
  2. Επιλέξτε το στοιχείο "Reset Lamp Hours" και επιβεβαιώστε τον μηδενισμό με το πλήκτρο "Enter".
 • Hitachi
  1. Ενεργοποιήστε τον προβολέα και πατήστε το πλήκτρο "MENU" για την ανάκληση του μενού.
  2. Από το μενού "OPTION" επιλέξτε "LAMP TIME“
  3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "RESET" για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
  4. Επιλέξτε "RESET" για επιβεβαίωση.
 • LENOVO
  1. Πατώντας το πλήκτρο "Menu" ανακαλέστε το μενού.
  2. Με τη βοήθεια των πλήκτρων "Δεξιά" ή "Αριστερά" πηγαίνετε στο "Information".
  3. Με τη βοήθεια των βελών "Επάνω" ή "Κατώ" επιλέξτε το στοιχείο "Lamp Hour Reset".
  4. Πατήστε το πλήκτρο "Enter" ή "Doprava". Εμφανίζεται το μήνυμα "Please see user manual"
  5. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε τα πλήκτρα με τα βέλη με την ακόλουθη σειρά: "Κάτω", "Επάνω", "Αριστερά" και "Δεξιά". Θα εμφανιστεί η πληροφορία σχετικά με τον μηδενισμό του μετρητή.
 • Mitsubishi
  1. Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
  2. Κρατήστε πατημένο στο τηλεχειριστήριο το "ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ", το "ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ" και ταυτόχρονα το πλήκτρο "POWER" στον πίνακα ελέγχου του προβολέα.
  3. Περιμένετε περίπου 3 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία της λάμπας θα αναβοσβήσει δύο φορές.
  4. Αφήστε το πλήκτρο για να ολοκληρωθεί η επαναφορά της λάμπας.
 • NEC σειρά NP/U/LT/VT
  • Τρόπος 1:
   1. Πατήστε το πλήκτρο "MENU", επιλέξτε "RESET" και
   2. Επιλέξτε "CLEAR LAMP HOURS" > θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου> πατήστε "OK".
  • Τρόπος 2:
   1. Εάν ο μετρητής υπερβεί τις 3100 ώρες λειτουργίας, ο προβολέας δεν θα ενεργοποιηθεί.
   2. Εάν συμβεί αυτή η περίπτωση, θέστε τον προβολέα σε κατάσταση αναμονής. Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "ON/STANDBY" και "CANCEL" στο τηλεχειριστήριο για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Μόλις ο μετρητής του λαμπτήρα κενού μηδενιστεί, η ένδειξη "LAMP" θα σταματήσει να ανάβει.
 • Sanyo
  1. Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
  2. Πατήστε το πλήκτρο "Menu". Με τα βέλη "Αριστερά" και "Δεξιά" (ή "3"/"4") επιλέξτε το στοιχείο "Settings".
  3. Με τα πλήκτρα "Βέλος επάνω" και "Βέλος κάτω" επιλέξετε "Lamp Counter". Πατήστε "Select".
  4. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο μετρητής της λάμπας. Επιλέξτε το στοιχείο "Reset" και κατόπιν "Yes" για επιβεβαίωση.
 • Sharp PG-B10S
  1. Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα "ENTER/Βέλος δεξιά" και "AUTO SYNC". Ενώ κρατάτε αυτά πατημένα, πιέστε το ένα μετά το άλλο τα πλήκτρα "ON" και "Βέλος αριστερά".
  3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "0000h" υποδεικνύοντας τον επιτυχημένο μηδενισμό του μετρητή.
 • Sharp XR10S/ XR10X/XR20S/ XR20X
  1. Ενεργοποιήστε τον προβολέα.
  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα "MENU/HELP", "ENTER" και "Βελός κάτω". Ενώ κρατάτε αυτά πατημένα, πιέστε το πλήκτρο "STANDBY/ON".
  3. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "0000h" υποδεικνύοντας τον επιτυχημένο μηδενισμό του μετρητή.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε για τις λάμπες όλα τα απαραίτητα, αρκεί να επιλέξετε τη σωστή

Ταχύς οδηγός
λαμπών

Βρές την λάμπα με 2 κλικ

Λάμπες για προβολείς

Λάμπες για τηλεοράσεις