211 23 43 342 (Δευ.-Πα. 10-18)

Πώς να μηδενίσετε τον μετρητή του χρόνου λειτουργίας της λάμπας στην τηλεόραση;

Μετά την αντικατάσταση της λάμπας στην τηλεόραση, μην ξεχάσετε να επαναφέρετε τον μετρητή του χρόνου λειτουργίας της λάμπας. Εάν δεν μηδενίσετε τον μετρητή, η τηλεόραση θα ανακοινώνει πρόωρα την ενεργοποίηση καινούργιας λάμπας, ή θα αρνείται να την ενεργοποιήσει. Θα βρείτε τη διαδικασία μηδενισμού του μετρητή της λάμπας στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας, ή μπορείτε να εμπνευστείτε από τις παρακάτω διαδικασίες.

Μη μηδενίζετε ποτέ τον μετρητή της λάμπας πριν την αντικατάστασή της. Όταν η τηλεόρασή σας αρχίσει να ανακοινώνει την επικείμενη λήξη της ζωής της λάμπας, ακόμα και αν η παλιά σας λάμπα φωτίζει καλά, σας συνιστούμε να παραγγείλετε αμέσως μια νέα λάμπα. Μόλις παραλάβετε την καινούργια λάμπα, εγκαταστήστε την αμέσως και κρατήστε την παλιά λάμπα ως ρεζέρβα ασφαλείας και διάγνωσης. Η υπέρβαση της διάρκεια ζωής της λάμπας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο έκρηξής της, τον οποία είναι πάντα καλύτερα να τον αποφεύγετε.

Συγκεκριμένα παραδείγματα της διαδικασίας επαναφοράς του μετρητή της λάμπας:

 • LG
  1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “MENU“ στην τηλεόραση και στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το μενού.
  2. Αφήστε πρώτα το πλήκτρο “MENU“ στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν στην τηλεόραση.
  3. Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα: “MUTE“ στο τηλεχειριστήριο και “ENTER“ ή “OK“ και κρατήστε τα μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη οι ώρες λειτουργίας της λάμπας.
  4. Αφήστε το πλήκτρο “MUTE“, μετά το “ENTER“ / “OK“.
  5. Για να μηδενίσετε τον μετρητή, πατήστε “SELECT“ στο τηλεχειριστήριο και επιβεβαιώστε την επαναφορά.
 • Mitsubishi
  1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
  2. Στην περίπτωση που εμφανίζεται το μήνυμα “Please Replace Lamp“, πατήστε “YES“ ή “ENTER“.
  3. Πατήστε το πλήκτρο “MENU“.
  4. Από το μενού επιλέξτε“Low Reminder“
  5. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο “Enter“.
  6. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
 • Panasonic
  1. Τρόπος 1:
   1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
   2. Στην περίπτωση που εμφανίζεται το μήνυμα “Please Replace Lamp“, πατήστε “RETURN“ ή “EXIT“.
   3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Vol -" στον πίνακα ελέγχου της τηλεόρασης. Ταυτόχρονα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “PIP“ ή “SPLIT“ στην κάτω σειρά του τηλεχειριστηρίου και κρατήστε τα πατημένα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
   4. Όταν θα εμφανιστεί το “LAMP TIME WAS RESET TO 0“, αφήστε τα πλήκτρα.
   5. Πατήστε το πλήκτρο "OK" για να ολοκληρωθεί η επαναφορά.
  2. Τρόπος 2:
   1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
   2. Κρατήστε πατήμενο το πλήκτρο "Vol-" στον πίνακα ελέγχου της τηλεόρασης και ταυτόχρονα πατήστε το “RECALL“ στο τηλεχειριστήριο. Μετά από περίπου τρία δευτερόλεπτα στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο.
   3. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο “RECALL“, μέχρι το κόκκινο εικονίδιο να εξαφανιστεί.
 • Samsung TV
  1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
  2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και πατήστε διαδοχικά τον παρακάτω συνδυασμό πλήκτρων: “MUTE“ “1“ “8“ “2“ “POWER“. Σε κάποια μοντέλα αντί του “MUTE“ πρέπει να πατηθεί το “MENU".
  3. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το “Loading Factory“.
  4. Επιλέξτε “Option“ και πιέστε “ENTER“ ή “ ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ“.
  5. Επιλέξτε “Reset lamp timer“ και πατήστε “ENTER“
  6. Πατήστε “EXIT“ και με το κουμπί “POWER“ απενεργοποιήστε την τηλεόραση. Πριν από την εκ νέου ενεργοποίησή της περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
 • Sony TV
  1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε “MENU“.
  2. Με τα βέλη επιλέξτε “SETTINGS“ και πατήστε “SELECT“.
  3. Στο εμφανιζόμενο μενού επιλέξτε“SETUP“.
  4. Επιλέξτε “Reset Lamp Timer“.
  5. Επιλέξτε “Yes” για την επιβεβαιωση μηδενισμού του μετρητή.
 • Toshiba TV
  1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
  2. Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα “ON“, “INPUT“ και “MENU“ που βρίσκονται στην τηλεόραση.
  3. Για κάποια μοντέλα μπορεί να λειτουργεί ο συνδυασμός με το πλήκτρο “VOLUME“ αντί του “MENU“.
  4. Όταν ανάψει η ένδειξη “STANDBY“, μπορείτε να αφήσετε τα πλήκτρα.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε για τις λάμπες όλα τα απαραίτητα, αρκεί να επιλέξετε τη σωστή

Ταχύς οδηγός
λαμπών

Βρές την λάμπα με 2 κλικ

Λάμπες για προβολείς

Λάμπες για τηλεοράσεις