211 23 43 342 (Δευ.-Πα. 10-18)

Ισχύει για μένα η τιμή με ή χωρίς ΦΠΑ; Αποστολή εκτός ΕΕ.

Παραγγελίες αποστελλόμενες σε χώρες της ΕΕ 

Εάν η ταχυδρομική σας διεύθυνση βρίσκεται εντός της ΕΕ και έχετε εισάγει στην παραγγελία έναν ισχύοντα ΑΦΜ, θα σας εκδοθεί τιμολόγιο με χρέωση του ποσού για τα αγαθά και τη μεταφορά χωρίς να περιλαμβάνεται ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 196 της οδηγίας 2006/112/EΚ του Συμβουλίου. Στους πελάτες που δεν έχουν εισάγει ισχύοντα ΑΦΜ, θα χρεωθεί το ποσό συμπεριλαμβανομένου του τσέχικου ΦΠΑ που είναι 21 %.

Παραγγελίες αποστελλόμενες σε χώρες εκτός της ΕΕ

Εάν η παραγγελία σας θα παραδίνεται εκτός της ΕΕ, θα πληρώνετε πάντα την τιμή χωρίς ΦΠΑ. Κατά την αποστολή του δέματος εκτός της ΕΕ μπορεί να συμβεί το τελωνείο σας να σας χρεώσει με τον τοπικό ΦΠΑ και με δασμό εισαγωγής σύφωνα με το τελωνειακό δασμολόγιο. Αυτά τα δυνητικά τέλη θα πρέπει να τα καλύψετε οι ίδιοι. Ο ΦΠΑ και ο δασμός εισαγωγής χρεώνονται συνήθως όταν η τιμή του δέματος (η τιμή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης της τιμής αποστολής) υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. Σας συνιστούμε να έχετε πάντα εκ των πρωτέρων εξοικειωθεί με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού και του τοπικού ΦΠΑ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για παράδειγμα την online υπηρεσία https://customsdutyfree.com/duty-calculator/. Εδώ παρουσιάζεται ένα δείγμα συμπληρωμένου εντύπου για την αποστολή λάμπας για προβολέα αξίας 100 ευρώ χωρίς ΦΠΑ στην Ελβετία.

 

Σε περίπτωση που γνωρίζετε για τις λάμπες όλα τα απαραίτητα, αρκεί να επιλέξετε τη σωστή

Ταχύς οδηγός
λαμπών

Βρές την λάμπα με 2 κλικ

Λάμπες για προβολείς

Λάμπες για τηλεοράσεις