211 23 43 342 (Δευ.-Πα. 10-18)

Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η συξκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παρέχετε στην εταιρεία Web Retail s.r.o. με σκοπό την καταχώριση και διαχείριση του λογαριασμού πελάτη και επεξεργασία ερωτημάτων που αποστέλλονται μέσω εντύπων στην ιστοσελίδα του διαχειριστή. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και η εμπορική επικοινωνία δεν θα σας σταλεί περαιτέρω. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε παρακάτω.

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • 1.1. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας στοιχείων είναι η εταιρεία Web Retail s.r.o., έδρα: Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, Δημοκρατία της Τσεχίας, Αριθμός Εμπορικού Μητρώου: 28876431 Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πράγας, αριθμός 150602, (εφεξής " ο διαχειριστής ").
 •  
 • 1.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή είναι τα εξής: διεύθυνση παράδοσης: Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@alfalampes.gr, τηλέφωνο (0030) 211 23 43 342.
 •  
 • 1.3. Ο διαχειριστής δεν όρισε υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 • 2.1. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας που δόθηκε στον εν λόγω διαχειριστή κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1, (ΕΚ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) (εφεξής "ο κανονισμός").

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • 3.1. Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:
  • εγγραφή και διαχείριση του λογαριασμού πελατών και συμμετοχή σε πρόγραμμα αφοσίωσης: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • επεξεργασία ερωτημάτων που αποστέλλονται μέσω εντύπων στην ιστοσελίδα του διαχειριστή: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 •  
 • 3.2. Ο διαχειριστής δεν διαθέτει τηω δυνατότητα αυτόματης και μεμονωμένης λήψης αποφάσεων κατά την έννοια του άρθρου 22 του κανονισμού

4. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • 4.1. Ο χρόνος που θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τον διαχειριστή είναι:
  • Η εγγραφή και η διαχείριση του λογαριασμού πελατών και η συμμετοχή σε πρόγραμμα αφοσίωσης - έως ότου ακυρωθεί ο λογαριασμός του πελάτη,
  • Η επεξεργασία ερωτημάτων που αποστέλλονται μέσω εντύπων στην ιστοσελίδα του διαχειριστή - το αργότερο 6 μήνες μετά την επεξεργασία του αιτήματος σας,
  Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως την ανάκληση της συγκατάθεσής σας (για το σκοπό αυτό).

5. ΑΛΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • 5.1. Ο διαχειριστής δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα (σε χώρα εκτός της ΕΕ) ή σε διεθνή οργανισμό.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • 6.1. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν δοθεί στον διαχειριστή. Ωστόσο, αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης. Τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή υποβάλλοντας την αίτηση σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@alfalampes.gr ή μέσω τηλεφώνου στο (0030) 211 23 43 342.
 •  
 • 6.2. Εάν πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι παραβιάζεται ο κανονισμός, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε εξηγήσεις ή διαγραφή από τον πωλητή ή τον διαχειριστή ή να υποβάλλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.
 •  
 • 6.3. Δεν έχετε καμία υποχρέωση να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης.

 

Σε περίπτωση που γνωρίζετε για τις λάμπες όλα τα απαραίτητα, αρκεί να επιλέξετε τη σωστή

Ταχύς οδηγός
λαμπών

Βρές την λάμπα με 2 κλικ

Λάμπες για προβολείς

Λάμπες για τηλεοράσεις